™Shamir Smart Office

ראייה מושלמת לסביבת העבודה

עדשה בליטוש אחורי בעלת תכנון אופטי מיוחד לסביבת העבודה. כוח ההפחתה נקבע באופן אישי לכל משתמש על בסיס חישוב של מרשם, מסגרת, ומרחק המחשב ביחס לעיני הלקוח.
עדשות המאפשרות טווח ראייה מיטבי הן לקריאה והן למסך המחשב. פיתרון מצוין לעובדים בסביבת עבודה קרובה / משרדית.

™Shamir Smart Office

2011 Shamir Optical Industry Ltd. © | Web design: studio3 | Developmant: Joomi