™Shamir Autograph III

חווית ראייה חדשה 

• שמיר אוטוגרף III היא עדשת מולטיפוקל חדשה, מבוססת על תפיסה חדשנית בעיצוב עדשות, מותאמת אישית ללקוח, ומבטיחה חווית ראייה חסרת פשרות.

• ניתוח פרטני של רוחב שדה ראייה בעולם האמיתי מאפשר שדות ראייה מורחבים למרחקים השונים. דגש על מרחקי ביניים וקרוב ובפרט למרשמי הפלוסים.

• מיקום דינאמי של גובה אזור הקריאה בעדשה בין המרשמים השונים, המצמצם צורך בתנועות ראש וידיים הנדרשות לקריאה.

• העדשה מבטיחה חדות ראייה אופטימאלית בזכות המרשם המתוקן, תוך חווית ראייה אחידה בכל צורת מסגרת בהינתן נתוני המסגרת לאופטימיזציה.

 

™Shamir Autograph III

2011 Shamir Optical Industry Ltd. © | Web design: studio3 | Developmant: Joomi