™Glacier Blue-Shield UV

אור כחול- High Energy Visible Light) HEV (, הינו מקור האור המלאכותי הנפוץ ביותר. % 50 ממקור האור המלאכותי שאנו נחשפים אליו מגיע מ”האור הכחול” הבוקע ממסכי טלויזיה, מחשבים, מכשירים ניידים, וכו’.
חשיפה ממושכת או אינטנסיבית ל”אור הכחול”, גורמת לירידה באיכות הראייה ועלולה לגרום לנזקים בעיניים לאורך זמן.

שמיר פיתחה פיתרון ייחודי המסנן את האור הכחול, תוך העברה מירבית של אור טבעי בדומה לעדשה עם ציפוי אנטי רפלקס.
עדשה עם ציפוי Shamir Blue-Shield מחזירה אור כחול פי חמש מעדשה עם ציפוי רגיל או ללא ציפוי כלל.
פעולה זו משפרת את הניגודיות ומפחיתה לחץ מהעין.
בסביבה הדינאמית של היום מרובת מכשירי טכנולוגיה שאנו חושופים אליהם, חשוב להגן על העיניים מפני קרני HEV ולמזער ככל הניתן את חדירת האור הכחול לעין.

™Glacier Blue-Shield UV

2011 Shamir Optical Industry Ltd. © | Web design: studio3 | Developmant: Joomi