תנאי אחריות

אחריות שמיר לעדשות ייצור בלבד (לא כולל עדשות מדף)

מוצרי שמיר ("המוצרים") מיוצרים באיכות גבוהה ועומדים בסטנדרטים ובתקנים הבינלאומיים המחייבים והקפדניים ביותר.
כחלק מהשירות שמציעה שמיר, ניתנת בזאת אחריות שמיר למוצרים בכפוף לתנאים המפורטים להלן ("תנאי האחריות") וכפי שיהיו מעת לעת.

1. אחריות לשברים

1.1 אחריות לשברים לעדשות המומלצות לברגים - למשך שנה ובכפוף לשימוש סביר בלבד.

2. אחריות לציפויים

2.1 אחריות לציפויים - 3 שנים
2.2 אחריות לציפוי מראה- שנה אחת
2.3 האחריות לציפוי כוללת את תיקון הציפוי בלבד ואינה כוללת אחריות לשריטות

3. תנאים כלליים לאחריות

3.1 תנאי האחריות יפורסמו באתר האינטרנט של שמיר. שמיר תהיה רשאית לשנות את תנאי האחריות מעת לעת, לפי שיקול דעתה.
3.2
אחריות תינתן לעדשות יצור בלבד.
3.3
מימוש האחריות יהיה אך ורק באמצעות חנות האופטיקה ("האופטיקה") בה רכש המשתמש את המוצר בגינו הוא מבקש לממש את אחריות שמיר. 
      המשתמש ימסור לאופטיקה את המוצר והאופטיקה תעביר את המוצר לבדיקת שמיר.
3.4
ככל ששמיר תמצא בבדיקתה כי המוצר עומד בתנאי האחריות - שמיר תתקן את המוצר.
      במידה ויימצא על ידי שמיר, בהתאם לשיקול דעתה בלבד, כי אין ביכולתה לתקן את המוצר - שמיר תספק למשתמש, באמצעות האופטיקה,
      עדשות מאותו הסוג ובאותו מרשם.
3.5 
תקופת האחריות הינה כמפורט בתנאי האחריות בלבד. תקופת האחריות תחל להימנות ממועד רכישת המוצרים על ידי המשתמש.

 

 

 

 

 

 

בחר את העדשה המתאימה לך Product availability

עדשות נוספות

חזרה לכל המוצרים

2011 Shamir Optical Industry Ltd. © | Web design: studio3 | Developmant: Joomi