Eye-Point Technology® III

רוחב שדה הראייה בעולם האמיתי, המתקבל דרך עדשה, משתנה בין מרשמים ובפרט בין עדשות חיוביות ושליליות בשל שבירת קרני האור. הטכנולוגיה החדשה מאפשרת תכנון אופטי הלוקח בחשבון את רוחב שדה הראייה לאזורים השונים כפונקציה של המרשם.

בפועל ניתן לכוון לשדות הראייה במרחקים שונים. עם הגדרת גודלו האמיתי של האובייקט, הטכנולוגיה מאפשרת לדמות תמונות מהעולם האמיתי, ובכך לתכנן עדשות המספקות חווית ראייה משופרת לכל פציינט, ללא תלות במרשם או בבחירת המסגרת.

Eye-Point Technology® III

2011 Shamir Optical Industry Ltd. © | Web design: studio3 | Developmant: Joomi