מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות
שמיר תעשיות אופטיקה בע''מ

 

[עדכון אחרון: 20 באוגוסט 2018]

 

שמיר תעשיות אופטיקה בע''מ, חברות הבת שלה והחברות הקשורות לה (להלן: "שמיר", "החברה", "אנו" או "אנחנו") מכבדת את פרטיות המשתמשים שלה (להלן: "המשתמשים" או "אתה") באתר האינטרנט שכתובתו www.shamir.com (לרבות אתרי המשנה) (יחד, להלן: "האתר") ומחויבת להגן על המידע האישי הנמסר לה על ידי המשתמשים. אנו מביאים בפניך את מדיניותנו בנוגע למידע הנאסף על ידינו והמשמש אותנו במסגרת ביקוריך ושימושך באתר. מונחים מודגשים שאינם מוגדרים במסמך זה יישאו את המשמעות שניתנה להם בתנאי השימוש [נא להוסיף קישור לתנאי השימוש] (להלן: "תנאי השימוש"), אשר מדיניות פרטיות זו משולבת בו.

 

 1. הסכמת המשתמש (נא קרא בעיון!)

כניסה, חיבור, גישה או שימוש באתר ו/או פתיחת חשבון ו/או שימוש במוצרים ו/או בשירותים, מהווים את הסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות"), לרבות לאיסוף ועיבוד מידע אישי (כהגדרתו להלן). אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש, אינך רשאי לגשת או להשתמש באתר או במוצרים ו/או בשירותים.

למען הסר ספק, הנך מסכים בזה לאיסוף, עיבוד, העברה ושימוש במידע האישי שנמסר על ידך. כמו כן, הנך מסכים ומאשר כי אינך נדרש למסור לנו מידע אישי וכי מידע כאמור נמסר לנו על ידך מרצונך.

 

 1. אילו סוגי מידע אנו רשאים לאסוף אודות המשתמשים?

אנו רשאים לאסוף מהמשתמשים שני סוגי מידע:

 • מידע לא מזהה (להלן: "מידע אנונימי"). לא ידועה לנו זהות המשתמש ממנו נאסף המידע האנונימי.מידע אנונימי הנו כל מידע גלוי שאינו מאפשר זיהוי של משתמש אינדיבידואלי, ואשר עומד לרשותנו בעת שהמשתמש נכנס לאתר ו/או משתמש בו ו/או משתמש בשירותי ומוצרי החברה. מידע אנונימי הנאסף על ידינו כולל מידע טכני, מידע התנהגותי ומידע מצטבר, ועשוי להכיל, בין היתר, את פעילות המשתמש באתר, את סוג מערכת ההפעלה, מסלול הגלישה או חיפושי המשתמש באתר, פרק הזמן שגלש בעמודים מסומים, סוג וגרסת הדפדפן, שפת המקלדת, רזולוציית המסך, מספר העמודים בהם ביקר המשתמש וכיו''ב.
 • מידע מזהה אישית (להלן: "מידע אישי"). מידע זה עשוי לזהות אדם או עשוי להיות בעל אופי סודי ו/או רגיש.
 • כתובת ה-IP של משתמשי האתר נמסרת אוטומטית (באמצעי קבצי לוג) בעיקר לצורך שיפור חוויית המשתמש ולצרכי מיקום גאוגרפי ואבטחה, כמפורט להלן.
 • בעת פתיחת חשבון, תידרש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, שם חברה ומדינה. לאחר שנקבל את פרטי הקשר שלך, נציג מטעמנו עשוי לפנות אליך לצורך השלמת תהליך הרישום. נציגנו עשוי לאסוף ממך מידע נוסף.
 • כמו כן, מידע אישי הנאסף כולל כל פרט אישי שנמסר מדעת ומרצון על ידי המשתמש, במסגרת השימוש באתר (למשל, בטופס 'צור קשר' באתר), במסגרת פניה אלינו או במסגרת שיתוף פעולה עסקי.  

למען הסר ספק, כל מידע אנונימי הקשור לכל מידע אישי ייחשב מידע אישי כל עוד מתקיים קשר כאמור.

איננו אוספים כל מידע אישי ממך או בנוגע אליך ללא אישורך, אותו נקבל, בין היתר, באמצעות אישור תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות על ידך.

 

 

 1. כיצד אנו אוספים מידע על משתמשים?

אנו אוספים מידע על משתמשים בדרכים הבאות:

 • אנו אוספים מידע באמצעות כניסה ושימוש באתר ו/או במוצרים ו/או בשירותים.במלים אחרות, אנו מודעים לשימושך באתר, ועשויים לאסוף ולאחסן את המידע בנוגע לשימוש כאמור.
 • אנו אוספים מידע הנמסר לנו על ידך מרצון. לדוגמה, אנו אוספים מידע אישי בעת פנייתך באמצעות טופס 'צור קשר' או בעת פתיחת חשבון.

אנו עשויים לאסוף ולאחסן את המידע באופן עצמאי או באמצעות ספק שירות צד ג' מורשה כמפורט להלן.

 

 1. לאילו מטרות משמש המידע הנאסף?

מידע אנונימי נאסף למטרות הבאות:

 • שימוש לצרכים סטטיסטיים ומחקריים (לדוגמה, לצורך קבלת מידע על העדפות כלליות ומגמות בקרב משתמשים) ולצורך התאמה ושיפור אתר האינטרנט ו/או המוצרים ו/או השירותים.
 • שיפור חוויית המשתמש במסגרת שימוש באתר ו/או במוצרים ו/או בשירותים.

מידע אישי נאסף למטרות הבאות:  

 • הפעלת האתר.
 • אספקת והתאמת המוצרים ו/או השירותים למשתמשים.
 • קידום גלישה מאובטחת ויישום מדיניות החברה.
 • אימות זהות המשתמש בעת הכניסה לחשבון.
 • מתן מידע מעודכן למשתמשים בנוגע למוצרים ולשירותים.
 • על מנת ליצור קשר עם משתמשים לצורך מתן סיוע ותמיכה טכנית.
 • על מנת לקבל את המיקום הגאוגרפי הכללי (משמע, מדינה) ממנו מתחבר המשתמש לאינטרנט, לצורך היכרות כללית עם המשתמשים באתר וכן לצורך אבטחת האתר.
 1. מסירת מידע לצדדים שלישיים

שמיר לא תמסור מידע אישי הנאסף על ידה לכל צד ג', למעט במקרים הבאים:

 • על מנת להפעיל את האתר;
 • על מנת לציית לדין החל, לתקנה, להליך משפטי, להזמנה לדין או לבקשה ממשלתית;
 • על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו ו/או את תנאי השימוש, לרבות חקירת חשד להפרה של מדיניות הפרטיות ו/או תנאי השימוש;
 • על מנת לזהות, למנוע או לטפל בכל צורה אחרת בנושאי הונאה, בבעיות אבטחה או בבעיות טכניות;
 • על מנת להגיב לטענות על פיהן פרטי קשר (לדוגמה, שם, כתובת דואר אלקטרוני וכיו''ב) של צד ג' פורסמו או נמסרו ללא הסכמתם או כסוג של הטרדה;
 • על מנת להגן על זכויות, קניין ובטיחות אישית של החברה, המשתמשים או הציבור;
 • בשל כל שינוי שליטה, לרבות בשל מיזוג או רכישה של כל או מרבית נכסי החברה; או
 • על פי אישורך המפורש לפני גילוי המידע.

כמו כן, אנו אוספים, מחזיקים ו/או מנהלים מידע אישי באמצעות נותני שירות וספקי מוצרים או שירותים שהוסמכו לכך על ידי שמיר (כגון שירותי אחסון בענן) (לרבות, במידת הצורך, הגופים הקשורים להם) אך ורק לצורך קבלת השירותים המסופקים על ידם ולא לכל מטרה אחרת. ספקים כאמור עשויים להימצא במדינה שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים לאלו בישראל.

למען הסר ספק, שמיר רשאית להעביר ולגלות מידע אנונימי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים ולצורך התאמת, פיתוח ושיפור האתר ו/או המוצרים ו/או השירותים.

לצורך אספקת האתר, השירותים ו/או המוצרים, החברה רשאית להעביר מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים לה, בין מדינות שונות ומישראל למדינות שונות ברחבי העולם. לתשומת לבך, אנו עשויים להעביר מידע כאמור למדינה שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים לאלו שבישראל, והנך מסכים להעברת מידע כאמור.

 

 1. מדיניות הפרטיות של החברה בנוגע למשתמשי הקצה שלך

לצורך אספקת מוצרינו ו/או שירותינו, לרבות מוצרים ו/או שירותים המותאמים לצרכי לקוחותיך, באפשרותך למסור לנו מידע מסוים בנוגע ללקוחותיך. אינך נדרש, והנך מתבקש במפורש, לא להעביר לנו כל מידע אישי בנוגע ללקוחותיך (להלן: "משתמשי הקצה").

במסגרת יחסינו, כל מידע שנמסר על ידך בנוגע למשתמשי הקצה (להלן: "מידע של משתמשי הקצה") יהיה בבעלותך (נותן שירותי האופטיקה למשתמש קצה) ו/או נותני הרישיון שלך בלבד. שמיר תיראה כמקבלת רישיון בלתי חוזר, לא בלעדי, ניתן להמחאה, ניתן להמחאת משנה, נטול תמלוגים, משלום במלואו וכלל עולמי, לשימוש במידע של משתמשי הקצה, לצורך אספקת המוצרים ו/או השירותים.

במידה בו מידע של משתמשי קצה ייחשב מידע אישי, הנך מתחייב בזה כי קיבלת את כל ההסכמות, ההיתרים והאישורים הנדרשים כדין ממשתמשי הקצה, המתירים לשמיר לאחסן, לאסוף, לנתח, לפקח ולעבד את המידע של משתמשי הקצה (לרבות בנוגע ל-"מידע רגיש" כגון מידע רפואי של משתמשי הקצה) לצורך מתן המוצרים ו/או השירותים על פי מדיניות פרטיות זו. הנך אחראי באופן בלעדי, והנך פוטר את שמיר מכל חבות הנובעת מאיסוף מידע כאמור על ידך ומשימושה של שמיר במידע של משתמשי הקצה, כפי שהותר על פי מסמך זה.

 • לאילו מטרות משמש המידע הנאסף אודות משתמשי הקצה?

אנו והספקים ונותני השירות המורשים מטעמנו, רשאים להשתמש במידע של משתמשי הקצה על מנת לספק לך את המוצרים ו/או השירותים, משמע, לצורך התאמת פתרונות אופטיקה למשתמשי הקצה שלך. כמו כן, אנו והספקים ונותני השירות המורשים מטעמנו, רשאים לעבד מידע של משתמשי הקצה שנמסר לנו על ידך, על מנת: (1) ליצור מידע סטטיסטי ומידע מצטבר אחר וכן ניתוחי מידע בנוגע להתקשרות בינך לבין משתמש הקצה; ו/או (2) להשתמש בו לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים ולצורך התאמת, פיתוח ושיפור מוצרינו ו/או שירותינו.

 • מסירת מידע של משתמשי הקצה לצדדים שלישיים.

בנוסף למסירת מידע של משתמשי הקצה על מנת לבצע את הפעולות הנזכרות לעיל, אנו רשאים למסור מידע של משתמשי הקצה שלך במקרים הנזכרים בסעיף 5 לעיל.

 • מחיקת או שינוי מידע של משתמשי קצה.

כיוון שאין לנו יחסים ישירים עם משתמשי הקצה שלך, ואיננו שולחים תכתובות למשתמשי הקצה שלך, הנך מסכים בזה לטפל בכל בקשות משתמשי הקצה בנוגע למחיקת ושינוי המידע שלהם. משתמשי הקצה המבקשים גישה למידע האישי שלהם, או החפצים לתקן, לשנות או למחוק מידע שגוי או לבטל את הסכמתם להמשך שימוש במידע האישי שלהם, יפנו אליך לשם כך. אם אין ביכולתך לטפל בבקשה כאמור, ורק ביכולתנו לטפל בבקשה או בבעיה שהופנתה אליך על ידי משתמש הקצה, נא העבר לנו את בקשתו ומסור לנו את ההוראות הדרושות, ואנו נעשה כל מאמץ סביר לפתור את הבעיה על פי כל דיני הפרטיות החלים. אלא אם תורה לנו אחרת, אנו רשאים להחזיק את המידע של משתמשי הקצה, כל עוד הדבר נחוץ למטרות לשמן נאסף המידע האישי, הכל כפי שהותר על פי כל דיני הפרטיות החלים. אנו רשאים לשמור מידע מצטבר ו/או אנונימי בשרתינו לפרק זמן בלתי מוגבל.

 • מידע של משתמשי קצה שהנם ילדים/קטינים.

הנך מסכים לא למסור לנו כל מידע של משתמשי קצה הנוגע לקטינים (משמע - אדם מתחת גיל 18) אלא אם: (1) תקבל הסכמת הורה או אפוטרופוס הקטין לאיסוף המידע ממשתמשי הקצה הקטינים, כנדרש על פי הדין החל; (2) תעשה מאמצים סבירים לוודא כי ההורה או האפוטרופוס נתן הסכמה כאמור; (3) במידה הנדרשת על פי הדין החל, תיישם אמצעים סבירים לזיהוי קטינים; הכל על מנת לאפשר לשמיר למנוע איסוף מידע מקטינים. אם ייוודע לך שכל מידע שהועבר אלינו כולל מידע אישי שנאסף מקטינים, מבלי שנתקבלה הסכמת ההורה או האפוטרופוס, נא הודע לנו באופן מידי, ונמחק את המידע בהקדם האפשרי.

 

 1. מחיקת או שינוי מידע אישי שלך

אם מכל סיבה, הנך חפץ למחוק או לשנות מידע אישי, תוכל לעשות זאת בחשבונך. במידה שלא תמחק או תשנה את המידע כאמור, שלח לנו את בקשתך בהודעת דוא''ל מפורטת לכתובת: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ואנו נעשה כל מאמץ סביר לשנות או למחוק כל מידע אישי כאמור, על פי דיני הפרטיות החלים. לתשומת לבך, אלא אם מוזכר אחרת במפורש במסמך זה ו/או אלא אם תורה לנו אחרת, אנו רשאים להחזיק את המידע של משתמשי הקצה, כל עוד הדבר נחוץ למטרות שלשמן נאסף המידע האישי, הכל כפי שהותר על פי כל דיני פרטיות חלים.

אנו עשויים לשמור בשרתינו מידע מצטבר ו/או אנונימי שהופק מהמידע שלך או משימושך באתר או בשירותים, לפרק זמן בלתי מוגבל.

 

 1. קטינים

האתר נועד למשתמשים מעל גיל שמונה עשרה (18). שמיר אינה מתכוונת לאסוף ואינה אוספת ביודעין מידע אישי מילדים מתחת לגיל שלוש עשרה (13) ואינה מעוניינת לעשות כן. אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, על מנת שנוכל לוודא כי קטינים מתחת לגיל שלוש עשרה (13) אינם משתמשים באתר. אם ייוודע לנו כי אספנו מידע אישי מילדים מתחת לגיל שלוש עשרה (13) אנו נמחק את המידע בהקדם האפשרי. אם הנך סבור כי אספנו מידע אישי מילדים מתחת לגיל שלוש עשרה (13), נא פנה לשמיר בכתובת This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ואנו נמחק את המידע בהקדם האפשרי. יובהר כי מסמכים להם תעניק לנו גישה עשויים לכלול מידע בנוגע לילדים מתחת לגיל שלוש עשרה (13) אך ורק במידה שאפוטרופסו החוקי של הילד הסכים לשימוש כאמור, הכל על פי דרישת הדין החל.

 

 1. אבטחה

אנו נוקטים באמצעים סבירים לשמירת אבטחת ויושרת האתר ו/או מוצרינו ו/או שירותינו, ומונעים גישה או שימוש בלתי מורשים בהם באמצעות טכנולוגיות סטנדרטיות ונהלים פנימיים. המידע האישי מאוחסן אצל ספקי שירותי ענן מוכרים, המספקים סטנדרט אבטחה מתקדם (הן פיזי והן לוגי). עם זאת, עשויים להיות סיכונים אינהרנטיים בהעברת מידע באינטרנט או באמצעי אחסון אלקטרוניים אחרים, ואין באפשרותנו להבטיח כי לא יתרחשו מקרים של גישה או שימוש בלתי מורשים. שמיר לא תישא באחריות בגין גישה בלתי מורשית, פריצה או ליקויי אבטחה אחרים או אי יכולת לשמור את המידע, או בגין גניבה, מחיקה, השחתה, השמדה, נזק או אובדן של כל מידע.

 

 1. Google Analytics

שמיר עושה מאמצים סבירים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, עיבוד ושימוש במידע אנונימי ובמידע אישי על ידם. תוכנות ושירותים כאמור כוללים, מבלי לגרוע מכלליות האמור, את Google Analytics, אשר מדיניות הפרטיות שלה מפורסמת בכתובת: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy. נא קרא את הסכם השימוש ומדיניות הפרטיות של נותני שירותי צד ג' כאמור, על מנת להכיר את מדיניות הפרטיות שלהם. לתשומת לבך, איננו שולטים בנותני שירותי צד ג' כאמור.

 

 1. קישורים לאתרי צדדים שלישיים

קישורים מסוימים במדיניות פרטיות זו מאפשרים למשתמשינו לעזוב את האתר ולהיכנס לאתרים או שירותים שאינם של שמיר (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, קישורי "Share" ו-"Like" המופיעים באתר שמיר, Twitter ו-Google+). שמיר אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנהלי הפרטיות של אתרים ושירותים אלו ו/או בנוגע לכל נהלים אחרים. גישתך, שימושך והסתמכותך על כל אתרים, שירותים ותכנים כאמור, וקשרים עם צדדים שלישיים כאמור, הנם על אחריותך ועל חשבונך הבלעדיים. הקישורים לאתרים ושירותים אלו נועדו לנוחותך בלבד. רוב האתרים והשירותים המקושרים כוללים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, החלים על השימוש בהם. מומלץ לקרוא מסמכים אלו היטב לפני השימוש באתרים ובשירותים כאמור, בין היתר, על מנת לדעת מהם סוגי המידע הנאספים באמצעותם.

 

 1. COOKIES וטכנולוגיות מעקב אחרות

בעת הגישה או השימוש באתר, אנו או נותני שירותי צד ג' מטעמנו עשויים לעשות שימוש בטכנולוגיות נפוצות כגון "עוגיות" או טכנולוגיות דומות, המאחסנות מידע מסוים במחשבך או במכשירך (להלן: "עוגיות"), המאפשרות לנו להפעיל אוטומטית מאפיינים מסוימים ולהפוך את חוויית המשתמש שלך לנוחה וקלה יותר. אנו, או נותני שירותי צד ג' מטעמנו, עשויים להשתמש בעוגיות זמניות (הפוקעות לאחר יציאתך מהאתר) ועוגיות קבועות (הנשארות במחשבך עד מחיקתן). ניתן לנטרל או למחוק את העוגיות בקלות. רוב הדפדפנים מאפשרים למחוק עוגיות מהכונן הקשיח, לחסום אישור עוגיות או לקבל הודעת אזהרה לפני אחסון עוגיות. עם זאת, נטרול או מחיקת עוגיות עשויים להגביל את חוויית המשתמש שלך. לרוב, עוגיות מאחסנות מידע אנונימי בלבד, כגון עמודי האינטרנט בהם ביקרת, משך הגלישה וכיו''ב. לשמיר אין שליטה על נותני שירותי צד ג' כאמור.

 

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

הוראות מדיניות פרטיות זו יחולו על השימוש באתר וכל מידע שנאסף באמצעותו. שמיר שומרת על זכותה לשנות מדיניות זו בכל עת, לפיכך, נא בדוק עמוד זה באופן תדיר. אנו נמסור הודעה אודות שינויים מהותיים במדיניות זו בעמוד הבית באתר ו/או נשלח הודעת דוא''ל אודות השינויים, לכתובת הדוא''ל שמסרת לנו. שינויים מהותיים כאמור יכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר פרסום ההודעה באתר או שליחתה באמצעות הדוא''ל, לפי המוקדם. כל שינוי אחר במדיניות פרטיות זו ייכנס לתוקף במועד "העדכון האחרון" הנזכר לעיל, והמשך שימושך באתר לאחר מועד העדכון האחרון, יהווה הסכמתך לשינוי זה. במידה שהוראות מדיניות פרטיות זו יתוקנו על מנת למלא דרישות משפטיות, ייכנס התיקון לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי דין וללא צורך בהודעה מוקדמת.

 

 1. שאלות?

בכל שאלה (או הערה) בנוגע למדיניות פרטיות זו, נא לשלוח הודעת דוא''ל, לכתובת This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..