Shamir Autograph® III

קטגוריה: עדשות לשימוש יומיומי

בהתבסס על קונספציה פורצת דרך בעיצוב העדשה, Autograph III מבית שמיר הינה עדשה חדשה מאוזנת ומתקדמת, המותאמת באופן הוליסטי לפציינט, אשר מבטיחה חוויה ויזואלית ברורה ונוחה

   

Shamir Autograph III 

 

התמודדות עם חוויית הראייה של פרסביופים עם קוצר ראייה ורוחק ראייה
צוות המו"פ של שמיר התמקד בעובדה שלמרות שעיצוב עדשותיהם הינו זהה, שדה הראייה הנתפס של כל מטופל שונה באופן משמעותי, בהתבסס על המרשם שלהם. עדשת כוח עם מספר שלילי מגדילה את שדה הראייה ואילו עדשת כוח עם מספר חיובי מצמצמת את שדה הראייה. כתוצאה מכך, פציינטים הסובלים מרוחק ראיה חווים שדה ראייה צר יותר מזה הנחווה על ידי עמיתיהם קצרי הראייה.

 

Eye-Point Technology® III

 

מתוך רצון להתגבר על בעיית השונות בשדה הראיה הנובעת ממרשמים שונים, מבצעת שמיר ניתוח פרטני של גודל האובייקט אותו רואים בעלי מרשם פלוס או מינוס. תוך תכנון אזורי ראייה המותאמים לתמונת העולם האמיתית של מרכיב העדשות ובכך מתקבלת עדשה בעלת מצרף אישי עבור כל מרשם.

 

graph1

 

 

graph1 2

 

 

עיצוב ארגונומי חדש

תנוחה טבעית

 


2תחום הראייה הקרובה של אוטוגרף III  ממוקם באופן דינאמי בתוך פרוזדור העדשה, תוך התחשבות בכוח המספר החיובי או השלילי של המרשם. פעולה זו מפחיתה את הצורך בהטיית הראש לפנים או לאחור, או לחלופין להוריד או להעלות ספר בעת קריאתו, בניסיון למצוא את המרחק וזווית הראייה הנכונים. בכך ממוזערת כל אי נוחות יציבתית ולפציינטים מובטחת יציבה טבעית נוחה בעת ראייה לטווח קצר.

 

 

graph22

 

 

פרופיל כח ייחודי לראייה ברורה יותר

IntelliCorridor

 

3טכנולוגיה חדשה זו מאפשרת למעצבים של השמיר לשלוט בפרופיל הכוח של העדשה, תוך מתן דגש משתנה לכוח עבור כל נקודה נתונה על פני העדשה. לפיכך, אוטוגרף III  מותאם בצורה אופטימאלית לענות על הצרכים הוויזואליים של אורח החיים המודרני של ימינו, הכולל שימוש תכוף במכשירים דיגיטליים, מבלי להתפשר על נוחות ראייה אופטימאלית לכל מרחק ופעילות ראייה.

  

 

graph3

  

 

 ראייה מושלמת עבור כל מסגרת נבחרת

As-Worn Quadro

 

4טכנולוגית As-Worn™ מבטיחה כי חוויית הפציינט עם עדשת המרשם לאחר שהעדשה כבר הותקנה במסגרת תהא זהה בדיוק לזו אשר נמדדה במקור על ידי האופטומטריסט ואשר תספק לפציינט את אותה נוחות וחדות ראייה. על ידי הכפלת ממדי העיצוב פי ארבעה, As-Worn Quadro™ משפרת טכנולוגיה זו ומאפשרת לאוטוגרף III של שמיר לספק יציבות עיצובית לווריאציות הטיית מסגרת הגדולה פי ארבעה לכל מסגרת שנבחרה.

 

 

 graph4