האם ככל שהילד ירכיב משקפיים זמן ארוך יותר המספר שלו יעלה?

Home